Galactites

Galactites tomentosus

Galactites tomentosus

Espagne - Andalousie - Acornocales - 20180424

Galactites tomentosus

Galactites tomentosus

Espagne - Andalousie - Acornocales - 20180424

Galactites tomentosus

Galactites tomentosus

Espagne - Andalousie - Acornocales - 20180424

Galactites tomentosus

Galactites tomentosus

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520