Plemmirio

Bartsia trixago

Bartsia trixago

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Blackstonia perfoliata

Blackstonia perfoliata

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Blackstonia perfoliata

Blackstonia perfoliata

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Centaurium tenuiflorum

Centaurium tenuiflorum

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Centaurium tenuiflorum

Centaurium tenuiflorum

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Centaurium tenuiflorum

Centaurium tenuiflorum

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Centaurium tenuiflorum

Centaurium tenuiflorum

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Lotus cytisoides

Lotus cytisoides

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Lotus cytisoides

Lotus cytisoides

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Lotus cytisoides

Lotus cytisoides

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Echium italicum subsp. siculum

Echium italicum subsp. siculum

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Echium italicum subsp. siculum

Echium italicum subsp. siculum

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Galactites tomentosus

Galactites tomentosus

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Helminthotheca echioides

Helminthotheca echioides

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Hyparrhenia hirta

Hyparrhenia hirta

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520