Protea

Protea compacta

Protea compacta

South Africa - Kleinmond - Three Sisters Trail - 20170906

Protea compacta

Protea compacta

South Africa - Kleinmond - Three Sisters Trail - 20170906

Protea compacta

Protea compacta

South Africa - Kleinmond - Three Sisters Trail - 20170906

Protea scolymocephala

Protea scolymocephala

South Africa - Kleinmond - 20170908