Galactites

Galactites tomentosus

Galactites tomentosus

Spain - Andalusia - Acornocales - 20180424

Galactites tomentosus

Galactites tomentosus

Spain - Andalusia - Acornocales - 20180424

Galactites tomentosus

Galactites tomentosus

Spain - Andalusia - Acornocales - 20180424

Galactites tomentosus

Galactites tomentosus

Italy - Sicily - Syracuse - Plemmirio - 20190520