Euphrasia

Euphrasia alpina

Euphrasia alpina

CH - Valais - Viège - Saas Fee - Heidbodme - 20170720

Euphrasia alpina

Euphrasia alpina

CH - Valais - Viège - Saas Fee - Heidbodme - 20170720

Euphrasia minima

Euphrasia minima

CH - Valais - Viège - Zermatt - Trockener Steg - 20200811

Euphrasia minima

Euphrasia minima

CH - Valais - Viège - Zermatt - Trockener Steg - 20200811

Euphrasia minima

Euphrasia minima

CH - Valais - Viège - Zermatt - Trockener Steg - 20200811

Euphrasia minima

Euphrasia minima

CH - Valais - Viège - Zermatt - Rothorn - 20200812

Euphrasia minima

Euphrasia minima

CH - Valais - Viège - Saas Fee - Heidbodme - 20170720

Euphrasia minima

Euphrasia minima

CH - Valais - Hérens - Thyon 2000 - 20180707

Euphrasia minima

Euphrasia minima

SG - Churfirsten - 20160819

Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana

Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana

CH - Lucerne - Entlebuch - 20200731

Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana

Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana

CH - Lucerne - Entlebuch - 20200731

Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana

Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana

CH - Lucerne - Entlebuch - 20200731