Salsola

Salsola oppositifolia

Salsola oppositifolia

Espagne - Andalousie - Tabernas - 20180501

Salsola oppositifolia

Salsola oppositifolia

Espagne - Andalousie - Tabernas - 20180501

Salsola oppositifolia

Salsola oppositifolia

Espagne - Andalousie - Tabernas - 20180501

Salsola oppositifolia

Salsola oppositifolia

Espagne - Andalousie - Tabernas - 20180501

Salsola sp.

Salsola sp.

Espagne - Andalousie - Cabo de Gata - 20180430

Salsola sp.

Salsola sp.

Espagne - Andalousie - Cabo de Gata - 20180430