Asclepias

Asclepias curassavica

Asclepias curassavica

Tenerife - Santa Cruz - Palmetum - 20170531