Plemmirio

Bartsia trixago

Bartsia trixago

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Blackstonia perfoliata

Blackstonia perfoliata

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Blackstonia perfoliata

Blackstonia perfoliata

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Centaurium tenuiflorum

Centaurium tenuiflorum

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Centaurium tenuiflorum

Centaurium tenuiflorum

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Centaurium tenuiflorum

Centaurium tenuiflorum

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Centaurium tenuiflorum

Centaurium tenuiflorum

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Lotus cytisoides

Lotus cytisoides

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Lotus cytisoides

Lotus cytisoides

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Lotus cytisoides

Lotus cytisoides

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Echium italicum subsp. siculum

Echium italicum subsp. siculum

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Echium italicum subsp. siculum

Echium italicum subsp. siculum

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Galactites tomentosus

Galactites tomentosus

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Helminthotheca echioides

Helminthotheca echioides

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520

Hyparrhenia hirta

Hyparrhenia hirta

Italie - Sicile - Syracuse - Plemmirio - 20190520