Lobostemon

Lobostemon echioides

Lobostemon echioides

Afrique du Sud - Cederberg - 20170901

Lobostemon echioides

Lobostemon echioides

Afrique du Sud - Cederberg - 20170901

Lobostemon fruticosus

Lobostemon fruticosus

Afrique du Sud - West Coast NP - Darling - 20170825

Lobostemon glaucophyllus

Lobostemon glaucophyllus

Afrique du Sud - Vanrhynsdorp - Oorlogskloof - 20170827

Lobostemon glaucophyllus

Lobostemon glaucophyllus

Afrique du Sud - Vanrhynsdorp - Oorlogskloof - 20170827

Lobostemon glaucophyllus

Lobostemon glaucophyllus

Afrique du Sud - Vanrhynsdorp - Oorlogskloof - 20170827

Lobostemon glaucophyllus

Lobostemon glaucophyllus

Afrique du Sud - Cederberg - 20170901

Lobostemon glaucophyllus

Lobostemon glaucophyllus

Afrique du Sud - Cederberg - 20170901

Lobostemon montanum

Lobostemon montanum

Afrique du Sud - Kleinmond - 20170908

Lobostemon montanum

Lobostemon montanum

Afrique du Sud - Kleinmond - 20170908